Brukervilkår

Brukervilkår

VELKOMMEN TIL THE ELECTROLUX PROFESSIONAL WEBSITE.

Betingelser og villkår ved bruk av Electrolux Professionals nettsted
Velkommen til Electrolux Professionals nettsted. Vennligst les disse betingelsene nøye før du bruker denne hjemmesiden. Dette nettstedet kan kun brukes til informasjonsformål. Ved å bruke nettstedet eller laste ned materiale fra nettstedet, samtykker du i å følge BETINGELSENE i denne notisen. Hvis du ikke samtykker i å følge disse betingelsene, skal du ikke bruke eller laste ned materiale fra nettstedet. VED Å BETINGELSENE NETTSTEDET INDIKERER DU DITT SAMTYKKE I Å VÆRE BUNDET AV DISSE BETINGELSENE.

COOKIES = Informasjonskapsler
Electrolux Professional benytter informasjonskapsel-teknologi for å forbedre og forenkle ditt besøk på Electrolux’ nettsted. Informasjonskapselfilene sendes til PC-en din og identifiserer deg som en unik bruker og lagrer dine personlige preferanser og teknisk informasjon. Vi bruker

a) Permanente informasjonskapsler (dvs. at informasjonskapslene forblir I PC-en din til du sletter de)
b) Midlertidige informasjonskapsler (dvs. at informasjonskapslene forsvinner når du lukker nettleseren)

Informasjonskapsler inneholder eller avslører ikke noe personlig informasjon i seg selv. Hvis du gir personlig informasjon via Electrolux’ nettsted, kan informasjonen koples til dataene lagret i informasjonskapslene.

Hvis du ikke aksepterer Electrolux’ bruk av informasjonskapsler, kan du endre nettleserens innstillinger slik at nettleseren ikke aksepterer informasjonskapsler (du skal finne instruksjoner for hvordan du endrer nettleserens informasjonskapselinnstillinger i nettleserens hjelp-del). Hvis du endrer innstillingene, kan du ikke aksessere visse deler av Electrolux’ nettsted.
Har du spørsmål vedrørende vår bruk av informasjonskapsler, kan du kontakte oss på els.web@electrolux.com.
Tillatelse
På bakgrunn av betingelsene i denne Avtalen gir Electrolux deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å aksesser, bruke og vise dette nettstedet og materialet på det. Du samtykker i ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte.
Electrolux gir deg rett til å se på og laste ned informasjon (”Materiale”) på nettstedet kun til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Denne retten overfører ingen rettighet til Materialet eller kopier av materialet, og den er underlagt følgende begrensninger: 1) På alle kopier av Materialer som lastes ned, må du beholde alle opphavsretts- og andre eiendomsrettsmerknader som finnes på Materialet; 2) du kan ikke endre Materialet på noe vis eller reprodusere eller offentlig fremvise, bruke, distribuere eller på annen måte bruke eller kommunisere det til noe offentlig eller kommersielt formal, og 3) du må ikke overføre Materialet til noen annen person, med mindre du underretter vedkommende om, og vedkommende samtykker i å akseptere, forpliktelsene som fremgår av disse betingelsene. Du samtykker i å følge alle ytterligere begrensninger som vises på Nettstedet, da det kan bli oppdatert fra tid til annen. Dette Nettstedet, herunder alt Materiale, er opphavsrettslig beskyttet av verdensomfattende opphavsrettslover og avtaler. Du samtykker i å følge alle opphavsrettslover på verdensbasis i din bruk av dette Nettstedet og i å hindre uautorisert kopiering av Materialet. Med unntak av det som er uttrykkelig gjengitt her, gir ikke Electrolux noen uttrykkelig eller underforstått rettighet underlagt lover vedrørende patent, konstruksjon, varemerke, opphavsrett eller handelshemmeligheter.

Brukerkontoer
Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til visse begrensede deler av Nettstedet. I et slikt tilfelle må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss den fullstendige og nøyaktige informasjon angitt i gjeldende registreringsskjema. Du vil også bli bedt om å velge et passord og brukernavn. Det er utelukkende ditt ansvar å holde ditt passord og din konto hemmelig. Dessuten har du alt ansvar for alle eventuelle aktiviteter som finner sted under nevnte konto. Du samtykker i å underrette Electrolux omgående om eventuell uautorisert bruk av din konto eller eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Electrolux er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan lide som følge av at andre bruker ditt passord eller din konto.

Brukergarantier
Du bekrefter og garanterer at du vil bruke Nettstedet i overensstemmelse med denne Avtalen, inklusive de lover og bestemmelser som gjelder denne Avtalen, samt å følge all eksisterende og fremtidig policy og lover for Nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet for å: (a) overføre spam eller kommunikasjon ingen har bedt om; (b) utgi deg for å være Electrolux eller noen annen; (c) forfalske topptekster eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe innhold som formidles via Nettstedet; (d) gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet; (e) handle på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Nettstedet; (f) delta i aktiviteter som vil være et brudd på gjeldende lov, (g) sende eller overføre materiale som krenker eller støter andres rettigheter eller som er ulovlig, grovt, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder annonse eller oppfordring vedrørende produkter eller tjenester, eller (h) samle eller lagre personlig informasjon om andre brukere, med mindre slike brukere har gitt uttrykkelig samtykke i dette. Hvis du ikke følger forannevnte, kan du ikke bruke Nettstedet, Electrolux vil ikke være juridisk bundet av denne Avtalen og tar forbehold om alle sine juridiske rettigheter i forhold til slik vegring mot å føye seg.

Du samtykker videre i å forsvare og holde Electrolux, deres datterselskaper og respektive tjenestemenn, styremedlemmer og representanter skadesløse i forhold til alle krav og utgifter, herunder advokatutgifter, forbundet med bruk av dette Nettstedet.

Endringer
Electrolux forbeholder seg når som helst retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne en hvilken som helst del av denne Avtalen helt eller delvis. Endringer i denne avtalen er gyldige straks slik endring er kunngjort på Nettstedet. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter at en endring i denne Avtalen er kunngjort anses som en aksept av slike endringer.
Electrolux kan avslutte, endre, korrigere eventuelle feil eller utelatelser hvor som helst på Nettstedet, foreta eventuelle andre endringer av Nettstedet, materialet og produktene, programmer, tjenester eller priser (hvis slike er oppgitt), innstille eller avbryte en hvilken som helst del av Nettstedet, herunder tilgjengeligheten av eventuelle funksjoner på Nettstedet, når som helst uten varsel. Electrolux kan også lege begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller hele Nettstedet uten varsel eller ansvar. Electrolux kan når som helst annullere godkjenningen, retten og tillatelsen gitt over , og ved en slik annullering skal du omgående ødelegge alt Materiale.

Erkjennelse av immaterielle rettigheter
Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter (inklusive, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, know-how, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design (enten de er registrert eller ikke registrert) på Nettstedet ligger hos Electrolux eller deres rettighetshavere. All goodwill og immaterielle rettigheter som oppstår ved bruk at de immaterielle rettigheter som ligger hos Electrolux skal tilhøre Electrolux.

Informasjon du har gitt
Personvernet forbundet med dette Nettstedet beskytter all personlig identifiserbar informasjon du eventuelt gir Electrolux via dette Nettstedet. Du bør imidlertid ikke sende konfidensiell eller beskyttet informasjon til Electrolux via Nettstedet. Du samtykker i at eventuell informasjon eller materialer du eller enkeltpersoner som opptrer på dine vegne gir Electrolux, ikke kan anses som konfidensielle eller beskyttet. Ved å gi Electrolux slik informasjon eller materialer, overdrar du til Electrolux alle immaterielle rettigheter til slik informasjon og materialer, og dermed står Electrolux fritt til å bruke, reprodusere, vise, bruke offentlig, sende, distribuere, modifisere, tilordne og lisensiere slik informasjon og materialer, og du samtykker videre i at Electrolux står fritt til å bruke eventuelle idéer, konsepter eller know-how du eller enkeltpersoner som opptrer på dine vegne gir Electrolux. Du garanterer videre at du ikke vil gi Electrolux informasjon eller materialer som er ærekrenkende, truende, obskøn, trakasserende eller på annen måte ulovlig etter gjeldende lov, eller som inneholder andres beskyttede materiale. Electrolux forbeholder seg retten til å fjerne eventuell informasjon fra deg fra Nettstedet.

Sikkerhet
Du kan ikke: (a) bruke innretning eller programvare som kan gripe inn i driften av Nettstedet, eller (b) gjøre noe som legger uforholdsmessig stor eller urimelig belastning på Nettstedets infrastruktur (som å sende ut masse-e-post – ”spamming”), eller (c) forstyrre eller skade Nettstedets programvare eller dens funksjonalitet. Dette omfatter å plassere materiale på Nettstedet som er infisert av virus, trojanske hester, tidsinnstilte bomber eller andre elementer som kan skade eller gripe inn i Nettstedets programmeringsstruktur.

Tredjeparts nettsteder
Electrolux påtar seg ikke å overvåke eller gjennomgå innholdet på Tredjeparts Nettsted, og Electrolux er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten av slike tredjeparts nettsteder. Dessuten kan Electrolux på dette Nettstedet plassere koplinger til Nettsteder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse Nettstedene, forlater du dette Nettstedet. Hvis du besøker et annet tilkoplet Nettsted, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å treffe alle beskyttende tiltak for å beskytte deg mot virus eller andre destruktive elementer. Electrolux gir ingen garanti eller bekreftelse vedrørende tilkoplede Nettsteder eller informasjonen som gjengis på disse eller noen av produktene eller tjenestene som beskrives. Koplinger innebærer ikke at Electrolux eller dette Nettstedet støtter, bifaller, er knyttet til eller forbundet med, eller er juridisk bemyndiget til å bruke eventuelle varemerke, handelsnavn, logo eller opphavsrettssymbol som vises i eller er tilgjengelig via koplingene, eller at et tilkoplet Nettsted har rett til å bruke varemerke, handelsnavn, logo eller opphavsrettssymbol som tilhører Electrolux eller noen av deres datterselskaper.

Eksterne koplinger til Nettstedet
Alle koplinger til Nettstedet må være skriftlig godkjent av Electrolux, med unntak av at Electrolux samtykker til koplinger der: (i) koplingen er en tekstbasert kopling som bare inneholder navnet ’’Electrolux’’ eller ’’Electrolux Laundry Systems’’ og ikke inneholder noen av Electrolux’ eller dets rettighetshavers beskyttede varemerker; (ii) koplingen bare ”peker” til www.electrolux.no/laundrysystems og ikke til dypereliggende sider; (iii) koplingen, når den aktiveres av en bruker, viser siden i full skjermstørrelse i et fullstendig anvendelig og navigerbart nettleservindu og ikke i en ”ramme” på det tilkoplede Nettstedet, og (iv) utseende, posisjon og andre sider ved koplingen ikke kan gi et feilaktig inntrykk av at en enhet eller vedkommendes aktiviteter eller produkter er forbundet med eller støttet av Electrolux eller er slik at goodwillen forbundet med navnet og varemerkene til Electrolux eller deres datterselskaper skades eller svekkes. Electrolux forbeholder seg retten til å tilbakekalle dette koplingssamtykket når som helst.

Begrensning av underforståtte garantier
Selv om man har vært nøye med å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette Nettstedet, påtar ikke Electrolux seg noe ansvar for denne. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TRYKKFEIL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV MATERIALET ELLER PÅLITELIGHETEN AV EVENTUELLE RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES VIA NETTSTEDET. DU BEKREFTER AT ENHVER TILLIT TIL SLIK MENING, RÅD, UTTALELSE, NOTAT ELLER INFORMASJON ER DIN EGEN RISIKO. ALT INNHOLD LEVERES SLIK DEN FREMSTÅR OG SLIK DEN ER TILGJENGELIG. ELECTROLUX AVVISER UTTRYKKELIG EVENTUELLE BEKREFTELSER ELLER GARANTIER AV ETHVERT SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER UBEGRENSET ANSVAR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTREDELSE ELLER NÅR DET GJELDER DRIFTEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET. ELECTROLUX GARANTERER ELLER BEKREFTER IKKE DETTE NETTSTEDETS SIKKERHET. DU GODKJENNER AT INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI OPPFANGET AV ANDRE. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR DETTE NETTSTEDET TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SENDT AV ELECTROLUX ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE BEKREFTELSER, GARANTIER OG BETINGELSER ER UTELUKKET MED UNNTAK AV I DEN GRAD GJELDENDE LOV HINDRER AT DE UTELUKKES.

Ansvarsbegrensning
ELECTROLUX ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, STRAFFEERSTATNING, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV VIRKSOMHET, KONTRAKT, INNTEKTER, DATA, INFORMASJON ELLER AVBRUDDSTAP) SOM SKYLDES ELLER KAN KNYTTES TIL BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET, ELLER KAN KNYTTES TIL DENNE AVTALEN, SELV OM ELECTROLUX ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKT ANSVAR. I TILLEGG TIL DE NEVNTE VILKÅRENE ER IKKE ELECTROLUX UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE FEIL ELLER UBETIMELIGHET ELLER MANGLENDE GYLDIGHET AV INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET.

Plikt til å begrense tap
Uten bindende virkning for ansvarsbegrensningen som er oppført her skal du ta alle rimelige skritt for å begrense dine tap som oppstår i forhold til eventuelle krav eller søksmål (enten det gjelder uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet) som du kan reise mot Electrolux.

Notiser
Alle henvisninger til ’’skriftlig, ’’notiser’’ og ’’underretning’’ og alle tilsvarende målrelaterte uttrykk skal gjelde elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post), forutsatt at vedkommende som er avhengig av informasjonen mottar akseptabelt bevis på at informasjonen er sendt og mottatt.

Eksklusiv løsning
Hvis Electrolux ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, kan foretaket enten rette opp sin manglende oppfyllelse eller velge å avslutte denne Avtalen etter å ha varslet deg på dette Nettstedet. I den ytterste grad det er tillatt av lov, uttrykker denne klausulen din eneste og eksklusive løsning i forhold til at Electrolux ikke oppfyller avtalen.
Hele avtalen og løsning fra avtalen

Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom Electrolux og deg vedrørende din bruk av Nettstedet. Ethvert krav du måtte ha med hensyn til din bruk av Nettstedet må reises innen ett (1) år etter at kravet oppstår. Hvis en behørig rett av en eller annen grunn finner at en bestemmelse i Avtalen eller en del av sådan ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen håndheves i maksimal tillatt grad den påvirker Avtalens intensjon, og resten av Avtalen skal fortsette i full kraft.

Tredjeparts rettigheter
Med unntak av slik det uttrykkelig er gjengitt i denne Avtalen, kan ingen person som ikke er part i denne Avtalen håndheve noen av dens vilkår.